Technické okienko

Na túto stránku postupne pridávam technické okienka. V nich sa venujem faktickým chybám, ktoré často robíme v textoch o technike. Takisto objasňujem pojmy z oblasti techniky.

Každé okienko publikujem najprv na LinkedIneFacebooku. Sem ich dopĺňam nepravidelne a s oneskorením. Ak chcete vidieť nové okienko medzi prvými, začnite ma na soc. sieťach sledovať.

Technické okienko 1: Rekuperácia

Rekuperácia je spätné získavanie vynaloženej energie. Elektromotor v elektromobile alebo inom el. vozidle sa „prepne“ do režimu generátora. Generátor potom brzdí vozidlo a zároveň vyrába elektrinu. Tú vracia do siete, alebo používa na nabíjanie batérií.

V oblasti TZB označuje rekuperácia spätné získavanie tepla z vydýchaného vzduchu, ktorý opúšťa interiér budovy pri nútenom vetraní.

Technické okienko 1: Rekuperácia. Rekuperácia je spätné získavanie vynaloženej energie. Elektromotor v elektromobile alebo inom el. vozidle sa „prepne“ do režimu generátora. Generátor potom brzdí vozidlo a zároveň vyrába elektrinu. Tú vracia do siete, alebo používa na nabíjanie batérií. 

V oblasti TZB označuje rekuperácia spätné získavanie tepla z vydýchaného vzduchu, ktorý opúšťa interiér budovy pri nútenom vetraní.
Scroll to Top