Typografické okienko

Na túto stránku postupne pridávam typografické okienka. V nich sa venujem typografickým chybám, ktoré často robíme pri písaní.

Každé okienko publikujem najprv na LinkedIne a Facebooku. Sem ich dopĺňam nepravidelne a s oneskorením. Ak chcete vidieť nové okienko medzi prvými, začnite ma na soc. sieťach sledovať.

Typografické okienko 1: medzera medzi posledným slovom a výkričníkom, otáznikom či bodkou

Medzi posledným slovom vety a výkričníkom, otáznikom či bodkou sa nepíše medzera.

❌ Čiže takto je to nesprávne !

✅ A takto je to správne!

Typografické okienko 1: Medzi posledným slovom vety a výkričníkom, otáznikom či bodkou, sa nepíše medzera.