Cenník služieb v oblasti copywritingu a obsahového marketingu

Väčšinu služieb naceňujem na mieru podľa vašich požiadaviek. Celkovú cenu sa vždy dozviete včas – v cenovej ponuke, ktorú vám zašlem. Vďaka tomu budete presne vedieť, koľko vás služba bude stáť.

Práce navyše potom spoplatňujem podľa cien doplnkových služieb, prípadne podľa aktuálnej hodinovej alebo 10-minútovej sadzby.

Ak sa objaví potreba práce navyše v priebehu realizácie zákazky, včas vás na to upozorním. Bez vášho vedomia vám nebudem účtovať nič navyše.

Michal Toma – odborný copywriter a content writer so špecializáciou na technické texty

Pracujem až po zálohe

Vzhľadom na to, že texty tvorím na mieru pre vás, účtujem si pri objednávkach nad 100 € zálohu vo výške 50 % celkovej sumy.

Pri objednávkach do 100 € vrátane, pri konzultáciách a pri expresnom dodaní si účtujem zálohu 100 % celkovej sumy.

Vystavím vám predfaktúru, pracovať začnem až po pripísaní peňazí na môj účet.

Copywriter Michal Toma pri práci s notebookom

Hodina alebo 10 min?

Moja aktuálna hodinová sadzba: 40 €
Hodinová sadzba je iba orientačná. Používam ju len pre služby, ktoré nemajú určenú základnú cenníkovú cenu.

Moja aktuálna 10-minútová sadzba: 10 €
Naceňujem ňou jednorazové krátke úkony, ktoré trvajú max. 10 min, a ktoré nemajú určenú cenníkovú cenu. Príkladom je komunikácia s treťou stranou, odpoveď na komentár na sociálnej sieti, kontrola príspevkov na sociálnej sieti a pod.

Nie som platca DPH, ceny sú konečné.

Faktúra je samozrejmosťou

Podnikám ako SZČO. Ku každej objednanej službe vystavujem elektronickú faktúru, ktorú si môžete zahrnúť do výdavkov. Faktúru viem vystaviť aj pre zahraničnú firmu.

Nie som platca DPH, takže ceny uvedené v cenovej ponuke, ktorú vám zašlem, sú konečné.

Férová cena, ktorú sa vždy dozviete vopred

Tvorbu článkov, iných textov a ďalšie služby, ktoré majú určenú cenníkovú cenu, naceňujem projektovo a vždy na mieru pre vás. Celková cena sa odvíja od cenníkovej ceny a závisí predovšetkým od dĺžky textu, jeho typu alebo typu služby, náročnosti témy a vašich individuálnych požiadaviek.

Takýto spôsob považujem za najférovejší, keďže celkovú cenu sa dozviete vždy vopred v cenovej ponuke, ktorú vypracujem na mieru pre vás.

Texty nenaceňujem podľa ceny za normostranu. Normostranu (NS) však používam pri niektorých službách ako orientačnú jednotku:
1 NS (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier,
1 NS zodpovedá cca 250 slovám,
1 NS zaplní pri veľkosti písma 11 cca tri štvrtiny A4, závisí to však od počtu odstavcov a tým pádom medzier medzi nimi.

Získajte prehľad o mojich cenách

V tabuľke nižšie nájdete ceny hlavných služieb. Detailný cenník si môžete zobraziť kliknutím na názov služby (presmeruje vás to na stránku konkrétnej služby).

Ceny hlavných služieb

Služba/cenový variantZákladPremiumVIP
Úvodná analýzaod 99 €
Tvorba článkovod 149 €od 189 €od 279 €
Tvorba textov pre webyod 149 €od 189 €od 269 €
Tvorba popisov pre e-shopod 19 €od 39 €od 49 €
Tvorba textov pre letáky a iné tlačovinyod 99 €od 119 €od 199 €
Úprava textovpodľa hod. sadzbypodľa hod. sadzbypodľa hod. sadzby
Plánovanie obsahuod 39 €od 49 €od 69 €
Konzultácieod 49 €od 59 €od 79 €

V nasledujúcich tabuľkách nájdete ceny doplnkových služieb k jednotlivým hlavným službám.

Doplnkové služby si môžete objednať pri objednávke hlavnej služby, alebo doobjednať nad rámec pôvodne schválenej cenovej ponuky za príplatok.

Som otvorený aj individuálnym požiadavkám, ak na to bude moje know-how dostatočné. Ich ceny sa potom budú odvíjať od mojej aktuálnej hodinovej sadzby.

Ceny doplnkových služieb k článkom a iným textom

Popis jednotlivých doplnkových služieb nájdete na stránke služby Tvorba článkov, služby Tvorba iných textov alebo Úprava textov.

Doplnkové služby k článkom a textomCena
Tvorba zadania pre textindividuálne
Text nad rámec cenníkovej dĺžkypodľa hod. sadzby
Ďalšie kolo pripomienkovania20 €
Meta tagy pre texty na web10 € za 1 sadu
Ďalší návrh titulku10 €
Vyhľadanie kľúčových slov pre článokod 20 €
Doplnková ilustračná foto15 € z voľne dostupného zdroja,
20 € z platenej fotobanky
Kontrola vami publikovaného článku na webeod 10 € v závislosti od dĺžky článku
Publikácia článku na vašom webeod 20 €
Kontrola textu pred tlačouod 20 €
Jazyková korektúraod 8 € za NS
Rozoslanie tlačovej správy médiám30 € za správu

Ceny doplnkových služieb k plánovaniu obsahu

Popis jednotlivých doplnkových služieb nájdete na stránke služby Plánovanie obsahu.

Doplnkové služby k plánovaniu obsahuCena
Spracovanie zadania pre copywritera15 € za zadanie
Spracovanie námetov do redakčného kalendára20 € za 4 až 8 námetov
Kontrola článku po napísaní iným copywriteromod 10 € v závislosti od dĺžky článku
Ďalšie kolo pripomienkovania20 € za celý balík námetov
Vyhľadanie kľúčových slov pre text na web+ 100 % celkovej ceny objednávky

Ceny doplnkových služieb ku konzultáciám

Popis jednotlivých doplnkových služieb nájdete na stránke služby Konzultácie.

Doplnkové služby ku konzultáciámCena
Podrobná správa z konzultácie39 € za správu
Kontrola zapracovania zmienod 29 € podľa rozsahu zmien
Písomný návrh ďalších zmienod 29 €

Ceny ďalších úkonov

Názov úkonuCena
Vystavenie elektronickej faktúry alebo iného dokumentu s el. podpisomzadarmo
Vystavenie papierovej faktúry alebo dokumentu + oskenovanie a odoslanie e-mailom5 €
Vystavenie papierovej faktúry alebo dokumentu + odoslanie klasickou poštou15 €
Výjazd ku klientovi15 € za každú hod. strávenú na ceste
Expresné dodanie do 7 dní+ 100 % k celkovej cene objednávky
Práca cez víkend alebo sviatok+ 100 % k celkovej cene objednávky

Napíšem pre vás články a texty, naplánujem obsah, poradím

Pozrite si ponuku mojich služieb.

Ak máte otázky, môžete mi napísať cez kontaktný formulár nižšie.

Copywriter Michal Toma