Jazykové okienko

Na túto stránku postupne pridávam jazykové okienka. V nich sa venujem chybám, ktoré často robíme pri používaní slovenčiny.

Každé okienko publikujem najprv na LinkedIne a Facebooku. Sem ich dopĺňam nepravidelne a s oneskorením. Ak chcete vidieť nové okienko medzi prvými, začnite ma na soc. sieťach sledovať.

Jazykové okienko 1: fotovoltika

Presne tak, správne tvary sú: 
✅ fotovoltický,
✅ fotovoltika.

Nesprávne tvary:
❌ fotovoltaický,
❌ fotovoltaika,
vznikli odvodením slov z angličtiny, no používajú sa napr. aj v češtine.

Viac o týchto výrazoch nájdete v jazykovej poradni:
https://jazykovaporadna.sme.sk/q/1166/

Jazykové okienko 1: fotovoltika

Jazykové okienko 2: jedná sa/ide o

Nejedná sa o nič. Jedná sa vždy iba o cene pri kúpe alebo predaji.

Napr. o cene zemiakov s babkou na trhu alebo o cene domu (do ktorého rekonštrukcie aj tak vrazíte dvojnásobok).

Sloveso „jednať sa“ často nesprávne používame namiesto slovesa „ide o“.

Detaily nájdete v slovníku.

Jazykové okienko 2: Jedná sa o, ide o.
Návrat hore